modellering dator forskare

Simulering av värmnings- och bearbetningsprocesser

Produkt- och materialutveckling, krav på hög och jämn kvalitet, högt materialutbyte och energieffektivisering ger upphov till ökade processkrav. Simulering och modellering är effektiva verktyg för att optimera tillverkningsprocesser.

Swerim har en lång och gedigen erfarenhet av värmnings- och bearbetningsprocesser. Stort kunnande finns både inom modellering och simulering, liksom rent praktiskt hur dessa processer fungerar och kan optimeras. Vi erbjuder utveckling för snabbare, effektivare och stabilare processer, vilket ger ökad konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och ökad produktivitet.

Tillförlitliga och noggranna simuleringar

Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerim har stor beräkningskapacitet, flera Linuxkluster med närmare 400 kärnor som medger korta simuleringstider för stora modeller. Simulerade resultat kan verifieras i vår pilotutrustning.

Värmningsprocesser

Utmaningen i industrin är ofta att spara energi och samtidigt få jämna och korrekta ämnestemperaturer samt rätt materialegenskaper. Vi har länge arbetat med termiska processer och vi har särskilt erfarenhet av:

  • Värmning i omvärmningsugnar
  • Värmebehandling

Modellering och simulering av de olika värmningsprocesserna görs med både kommersiella och egenutvecklade programvaror till exempel STEELTEMP®.

Bearbetningsprocesser

Simuleringar av termomekaniska processer bidrar till att lösa företagens utmaningar; att optimera processer och samtidigt förbättra produkternas egenskaper. Många avancerade materialmodeller har utvecklats vid Swerea och används vid simulering av komplexa industriella processer.

Inom området kalla bearbetningsprocesser är profil, planhet och restspänningar viktiga utvecklingsområden .

Ett urval programvaror utvecklade av Swerim

  • STEELTEMP®.
  • Diffusionsmodul, kompatibel med STEELTEMP®, för simulering av väteglödgning och avkolning.
  • FEBA, batchglödgningsmodell för termisk och mekanisk modellering, samt produktegenskapsmodellering.
  • FEMCoM, hasplingsmodell för termisk och mekanisk modellering, samt produktegenskapsmodellering.
  • ForgeOpt, stickschemaoptimeringsmodell för smide.
  • CROWN, program för profil, planhet, stickserier och kampanjplanering vid varm- och kallvalsning.
  • CLUSTER för kallvalsning i mångvalsverk.
  • FAME för geometrisk kompensering vid additiv tillverkning. 

Läs mer

 Ladda ned broschyren:34.44 KB)PDF icon Modelling och materialteknik (339.72 KB)

Kontakt och mer information

Hans Magnusson

Hans Magnusson

Phone: 
+46 (0)73 052 55 84