Termomekanisk simulering

För att säkerställa tillförlitlighet hos elektronik redan på konstruktionsstadiet är termomekanisk simulering ett allt viktigare verktyg. Swerim erbjuder kompetens och tjänster inom termomekanisk simulering.

Användningsområden

Metoden är viktig för att öka kunskapen om termomekaniska mekanismer samt var och hur felmekanismer kan påverka en elektronikhårdvara.

Förhindra felutfall och sprickor

I modern elektronik, till exempel i plastkapslade komponenter, används ett flertal olika material med starkt varierande termisk utvidgningskoefficient. Under tillverkningsprocessen och under användning speciellt i krävande driftsmiljö, utsätts ytorna mellan till exempel kiselbricka och ingjutningsplast för stark mekanisk belastning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att använda termomekanisk simulering kan man förutse felutfall och kommande sprickor som i värsta fall kan äventyra den elektriska funktionen.

Kontakt och mer information

Etienne Bonnaud

Etienne Bonnaud

Phone: 
+46(0)72 451 37 88