finansiering för småföretag

Finansiering

Tillgång till kapital för investeringar i ny kunskap och nya arbetssätt är avgörande för att utveckla och stärka företagens konkurrenskraft. Vi erbjuder hjälp att hitta olika möjligheter till investeringsstöd för forsknings- och utvecklingsuppdrag där vi medverkar.

Finansiering för småföretag

För dig som företagare finns det möjligheter att få offentligt investeringsstöd för utveckling, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Swerim samarbetar med regionala och nationella aktörer och har kunskap om olika möjligheter till finansiering för småföretag.

Investeringsstöd till samarbetsprojekt

Hos Swerim finns även en lång erfarenhet av samarbete med såväl regionala och nationella som europeiska forskningsfinansiärer, hur man söker projekt tillsammans med företag och vilka former som lämpar sig bäst i varje enskilt fall.

Swerim ingår också i nätverket EUSMESupport2020 som ger kostnadsfritt stöd för små och medelstora företag. Vi ger dig information och råd om finansieringsmöjligheter inom EU’s forskningsprogram. 

Kontakt och mer information

Pontus Rydgren

Pontus Rydgren

Phone: 
+46 (0)73 540 70 52