Storskaliga pilotförsök

Storskaliga försök – eller försök i pilotskala – är ett kostnadseffektivt sätt att testa processer utan att störa den egna driften. Du skaffar dig värdefull information om hur processen kommer att fungera i industriell skala, och din risk när nästa steg ska tas minimeras. Det gäller design såväl som förbrukningstal.

Swerims anläggningar inom metallurgi och bearbetningsteknik är unika och vi erbjuder en avancerad försöksmiljö där vi tillsammans med dig som kund kan utveckla nya processer eller förändra befintliga.

Med drygt 50 års erfarenhet av storskaliga pilotförsök i ryggen har vi ett gediget kunnande och sätter naturligtvis alltid säkerheten främst. Hos oss gör du billiga misstag!

Testa för hållbar konkurrenskraft

Vi har miljötillstånd som möjliggör tester av komplexa material, och i vår miljöanläggning kan också olika avgasreningssteg testas och analyseras.

Exempel på tillämpningar

  • Utveckling av metallurgiska processer för att reducera energiförbrukning och minska CO2-emissioner
  • Återföring eller upparbetning av restprodukter från metallurgiska processer
  • Utveckling/test av nya material för leverantörer till stål- och metallindustrin
  • Utveckling och test av nya metallurgiska system
  • Utveckling av värmnings- och bearbetningsprocesser

Pilotförsök efter dina behov

Anläggningarna kan enkelt byggas om och anpassas till kundernas egna driftförhållanden. Vår utvecklade infrastruktur gör också att vi kan ta emot kundens utrustning, bygga upp den, testa och  utvärdera.

Kapaciteten på den storskaliga försöksutrustningen är för metallurgiska processer tre till sex ton, för bearbetning, valsverk och smidespress upp till 500 tons kraft, värmningsugnar 3 ton/h.

Kontakt och mer information

Guozhu Ye, Swerea MEFOS

Guozhu Ye

Phone: 
+46 (0)70 175 17 54