Kontakt

Fogning

Swerim erbjuder en unik helhetslösning inom testbädd fogning. Laboratoriet är flexibelt, för att kontinuerligt kunna vidareutveckla nya fogningstekniker. Testanläggningen är välutrustad, anpassbar och kombinerar många olika tekniker och metoder, vilket gör den till en viktig nationell resurs inom fogningsområdet.

Swerims fogningslaboratorium arbetar med att prova ut, optimera och verifiera ny fogningsteknik i demonstratorskala. Vi jobbar aktivt med en bred bas av svetsprocesser och har flertalet processer in-house och ännu fler tillgängliga via samarbetspartners.

Vanliga utmaningar inom svetsområdet är optimering av svetsprocess, ökad produktivitet, nya materialkombinationer (till exempel arbetar vi med frågeställningar kring lätta och höghållfasta konstruktioner baserade på multimaterial), undvikande av defekter, svetsprocessens inverkan på materialegenskaperna och numerisk simulering av svetsade förband. Det är också av stor betydelse att kunna möta nya krav på funktionella och säkra fogningstekniker.

Anläggningen utgör idag en viktig utvecklingsresurs för företag i fordonsindustrin, infrastruktur, processindustri samt stål- och metallindustrin. Vi samarbetar med interna laboratorier, som utvärderar hållfasthet och korrosion i olika miljöer, geometrimätning, mikroskopering samt oförstörande provning. Projekt drivs även med tillverkande industrier inom nya material, verkstad, samt kraft- och processindustri.

I samarbete med KTH och Svetskommissionen leder även Swerim svetsingenjörsutbildningen IWE.

Vanliga samarbetsformer

 • Uppdrag
 • Testbädd
 • Projekt med en uppdragsgivare
 • Gruppsponsrade projekt
 • Medlemsprogramsprojekt
 • Nationella gruppsponsrade projekt
 • Europeiska och internationella projekt

Utrustningar

Lasercell

 • ABB IRB 6700 robot
 • IPG 10 kW fiberlaser
 • Svetsoptik Permanova WT04 med tillsatstråd
 • Laser MAG hybrid
 • Skäroptik Precitec Solid Cutter (syrgas eller kvävgas)
 • Fronius TPS4000 CMT Advanced

Multimaterialfogning

 • EJOWELD friction element welding, CFF – robotiserad
 • EJOWELD friction element welding, SRE – robotiserad
 • Svetslödning med CMT Advanced
 • Resistance Element Welding, REW
 • Limning – manuell applicering

Robotiserad MIG/MAG och TIG svetsning

 • Yaskawa Motoman HP20 robot med lägesställare
 • EWM MIG/MAG ColdArc/ForceArc
 • EWM ForceTIG (keyhole TIG welding up to 1000A)
 • ESAB Aristo 5000i
 • ESAB Origo MIG 6502c (650A vid 60% intermittensfaktor)
 • Kemppi FastMIG Pulse

Motståndssvetsning

 • Bosch svetsvakt med pneumatisk ABB tång – stationär
 • NIMAK – punkt- och muttersvets – stationär
 • Matuschek svetsvakt med servotång – stationär
 • Bosch svetsvakt med ARO servotång – robotiserad

Simulering, mätning och efterbehandling av svetsar

 • Höghastighetskameror
 • Mätsystem National Instruments för registrering av snabba mätförlopp av ström och spänning
 • Temperaturmätning med termoelement
 • Yokogawa oscilloskop
 • Schlieren-utrustning för visualisering av gasflöden
 • Gasblandare
 • HFMI – HIGH FREQUENCY MECHANICAL IMPACT TREATMENT
 • Ugn för förvärmning av svetskuponger
 • Verkstadspress för fläk- och böjprovning
 • Utrustning för penetrantprovning
 • Laserutrustning för mätning av svetsgeometri och tå-radier
 • Numerisk simulering (FEM beräkningar, RSW simulering Sorpas, etc)

Ytterligare utrustning inom Swerim kopplat till svetsning

 • Mekanisk provning (drag, böj, utmattning, slagprovning)
 • Ugnar för värmebehandling (ex. för förvärmning)
 • Mekanisk verkstad (kapning, finkapning med gnist, borrning, fräsning, mm.)
 • Gleeble (simulering HAZ, varmdragprov, mm)
 • Dilatometer (utvidgningskoefficient som funktion av temperatur, kan bestämma temperatur för fasomvandling)
 • Provpreparering (slipning, etsning, polering)
 • Mikroskop för mikrostrukturanalyser eller undersökning av ytor (ljusoptiska, konfokal, SEM, TEM)
 • Hårdhetsmätning (Vickers Brinell, mm)
 • Kemisk sammansättning (GDOES, FTIR, mm.)
 • Analysutrustning för uppmätning av vätehalt i material.
 • Ytprofilmätning (GOM, Alicona)
 • Korrosionsprovning
 • LUS – Laser-ultrasonic system
 • Beräkning (Thermocalc, Dictra, mm)

Våra test- och demoanläggningar