Pilotanläggning – Pyrometallurgi

Vår metallurgiska testbädd och pilotanläggning erbjuder en unik försöksmiljö där vi tillsammans med dig som kund förbättrar befintliga tillverkningsprocesser eller utvecklar nya. Vårt miljötillstånd möjliggör också hantering av komplexa material, och tack vare vår miljöanläggning kan vi till exempel parallellt studera både den metallurgiska processen och rökgasreningen.

Utrustningen lämpar sig särskilt för att studera minskad energianvändning, minskad klimatpåverkan eller förbättrat materialutbyte. Viktiga områden för våra kunder är exempelvis återvinning av sekundärmaterial eller utvinning av metaller ur låghaltiga eller komplexa råvaror.

Vi anpassar utrustningen efter varje kunds egna driftsförhållanden och specifika behov. Vår utvecklade infrastruktur gör också att vi kan ta emot kundens utrustning, bygga upp den, testa och utvärdera.

Exempel på tillämpningar är

  • Utveckling av metallurgiska processer för att reducera energiförbrukning och minska CO2-emissioner
  • Återföring eller upparbetning av restprodukter från metallurgiska processer
  • Utveckling och test av nya metallurgiska system

Pilotanläggningen rymmer bland annat en 10 tons ljusbågugn (växelström), 5 tons ljusbågugn (likström) och universalkonverter, samtliga anslutna till ett flexibelt gasreningssystem. Här finns även mindre induktionsugnar, en unik stränggjutningssimulator, materialhanteringssystem, injektionsutrustningar samt en stor mängd unika mätsystem.

 

Våra test- och demoanläggningar