Storskaliga pilotförsök – processimulering för stål- och metallframställning

Testbädden för metallurgiska beräkningar, modelleringar och simuleringar är ett Linuxkluster med närmare 200 kärnor som ger medger korta simuleringstider för mycket stora modeller och beräkningar. De simulerade resultaten och beräkningarna kan verifieras i vår storskaliga pilotutrustning.

Swerim har en lång och gedigen erfarenhet av metallurgiska processer samt värmnings- och bearbetningsprocesser. Stort kunnande finns både inom modellering och simulering, liksom rent praktiskt hur dessa processer fungerar och kan optimeras.

Kombination av verktyg ger smarta lösningar

Kombinationen av modellering, simulering och möjligheten till försök i pilothallen skapar förutsättningar för att hitta lösningar på många komplicerade problem. Vi jobbar med en rad olika kommersiella  beräkningsverktyg, men utvecklar även egna programverktyg. Förenklade beräkningsverktyg är många gånger mer användbara än komplicerade program i en industrimiljö där snabba svar prioriteras.

Våra test- och demoanläggningar