Uppdragsforskning – ett viktigt bidrag till företagens utveckling

Swerims uppdragsforskning handlar i huvudsak om utvecklingsarbete som utförs direkt åt våra kunder. Vi fungerar i många fall som en extern utvecklingsavdelning, och arbetet rör sig ofta om omfattande projekt och utredningar.

Vår breda och samtidigt djupa kompetens i kombination med Swerims omfattande  instrumentpark, ger oss möjlighet att utföra krävande uppdragsforskning och utvecklingsuppdrag åt våra kunder. Det kan handla om att utveckla ett material eller en tillverkningsmetod, analysera olika produkter och förbättra produktionen.

Uppdragsforskning med kunden i fokus

Våra kunders behov styr helt vårt arbete, och vi strävar ständigt efter att leverera anpassade och praktiskt användbara resultat. Allt forsknings- och utvecklingsarbete bygger på integritet och vår förmåga att hantera sekretess.

Oberoende samarbetspartner

Att vi är en oberoende aktör uppskattas också av våra kunder, då det förstärker trovärdigheten för de resultat vi levererar.

Här kan du läsa mer om utförd uppdragsforskning för olika uppdragsgivare.

Kontakt