Utbildningar och konferenser

Utmaningen är att använda ny kunskap på ett sätt som bidrar till utveckling och ökad kundnytta. Våra konferenser och seminarier ger dig möjlighet att på ett effektivt sätt ta del av trender, utmaningar och kunskap om hur du kan jobba vidare i ditt eget företag. När du vill fördjupa dig ytterligare, erbjuder vi företagsanpassade utbildningar.

Företagsanpassade utbildningar

För att ge ditt företag mest möjliga nytta kan du påverka innehållet, omfattningen och var utbildningen ska genomföras. Vi har även ett flertal standardkurser som är schemalagda och som ger grundläggande eller fördjupade kunskaper inom olika områden.

Återkommande kurser

Grundläggande utbildning i friformssmidning
Kursens inriktning är grundläggande begrepp inom bearbetning och smide. Materiallära och stålsorter. Värmning, värmebehandling och temperaturberäkningar. Porförslutning, inre egenskaper. Jämn deformationsfördelning, stickserier, optimering med beräkningsverktyg.

Valsningskurs - Långa Produkter
Kursens inriktning är grundläggande begrepp inom material- och processteknik för varmvalsade långa produkter. Valsverkens uppbyggnad presenteras liksom spårserier och ledarutrustning. Kvalitetsarbete i valsverk och valsningsfel diskuteras utifrån industriell erfarenhet. Beräkningsprogram inom området demonstreras. Värmningsteknik och glödskal diskuteras och kombineras med en laboration där temperaturmätningar med termoelement respektive pyrometermätningar jämförs. Föreläsare är forskare från Swerim, samt representanter från industri och universitet.

Internationell svetsingenjör, IWE
En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. IWE-utbildningen ger dig bred och gedigen kunskap inom svetsning. När alla delkurser och slutprovet är avklarat utfärdar Svetskommissionen diplom. Utbildningen sker i samverkan med KTH, Svetskommissionen och Swerim.

Internationell svetstekniker, IWT
En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. IWT-utbildningen ger dig bred och gedigen kunskap inom svetsning. Svetstekniker läser samma kurser som svetsingenjör, men inträdeskraven är olika för IWE och IWT. Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerim och KTH i samarbete.

Svetsteknisk grundkurs
Många tjänstemän, tekniker, ingenjörer och företagsledare jobbar dagligen med svetsteknik. En stor del av dessa känner att kunskapen inom området är begränsad vilket gör det svårt att lösa de problem som uppstår. Svetskommissionen ger därför kursen Grundläggande svetsteknik för alla som vill lära sig grunderna och känna sig tryggare i sin arbetsroll.

Kalender

Länk till vår kalender.

Kontakt