3d kugghjul valsverk
Christer Eggertsson, Swerea, sätter det nya kugghjulet på plats.

3d-teknik räddar valsverk

Ett gammalt valsverk i Swerims källare behövde ett nytt kugghjul. Eftersom så gamla reservdelar ofta är svåra att få tag på bestämde sig Swerim för att gjuta ett eget kugghjul, med hjälp av en 3d-teknik.  

Ett gammalt valsverk har stått i Swereas verkstad sedan 1920-talet och används främst till att valsa små provbitar av metall. Sedan förra året står det dock oanvänt, på grund av ett trasigt kugghjul. Reservdelar till valsverket är svåra att få tag på varför forskarna på Swerea fick fundera över ett annat sätt att ersätta kugghjulet.

Tillverka unikt gjutgods billigare

Lösningen blev att gjuta ett eget kugghjul, med hjälp av en 3d-sandskrivare hos RISE. För att göra detta skannades först det gamla hjulet, för att få en CAD-modell. Informationen matades sedan in i 3d-skrivaren, tillsammans med information om krymp- och bearbetningsmån för gjutningen. Därefter kunde en sandform skrivas ut och slutligen kunde forskarna gjuta kugghjulet i den 3d-utskrivna sandformen.

– En av fördelarna med 3d-tekniken är möjligheten att tillverka unika eller enstaka komponenter, som annars hade varit dyra och svåra att tillverka. Det ser vi inte minst i det här fallet, när vi tillverkat det nya kugghjulet, säger Sten Farre, forskare på RISE.

Nytt kugghjul på plats

Det nya kugghjulet är gjort i segjärn, till skillnad från det gamla som var tillverkat i gråjärn. Segjärn har högre hållfasthet än gråjärn och är bättre lämpat för detta ändamål. Orsaken att kugghjulet inte från början tillverkades i segjärn är att detta material då inte fanns.

Det nya kugghjulet är nu på plats och valsverket fungerar som det ska igen.