Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är till för att lyfta frågor som strider mot gällande lagstiftning eller andra missförhållanden. Det kan till exempel handla om olika typer av kränkningar, diskriminering, trakasserier, korruption, forskarfusk eller repressalier.

Funktionen ska inte användas för att rapportera mindre förseelser, allmänt missnöje eller klagomål.

Larma här på webben, ring eller skriva ett brev 

Genom att lämna information ger du oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Vid oegentligheter ska främst vår visselblåsartjänst användas. Denna tjänst tillhandahålls av en extern part, VismaDraftit. Tjänsten är helt frikopplad från Swerims IT-system och webbtjänster. VismaDraftit sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Det går därför inte att spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. VismaDraftit kan inte dekryptera och läsa rapporter.

Formulär: Du når formuläret för rapportering via https://whistleblow.vismadraftit.se/swerimab. I verktyget erbjuds möjligheten att lämna information anonymt*. Inkomna svar tas emot i verktyget och utreds sedan internt av särskilt utsedda personer.

Ring: Om du föredrar att rapportera muntligt kan du ringa vår telefonsvarare för visselblåsning: 020-30 30 90.

Brev: Det är även möjligt att rapportera anonymt, via brev. Använd denna adress:

Swerim AB
Visselblåsning
Box 812
971 25 Luleå