Labb Swerim

Forskning för en hållbar framtid

Swerim är ett av de ledande industriforskningsinstituten inom gruvteknik, processmetallurgi, material, produktionsteknik och applikation.

Vår styrka är tillämpad forskning för resurseffektiv och hållbar industri med stort industriellt kunnande och erfarenhet av hur forskningsresultat omsätts i praktiska industriella tillämpningar. Gruv-, stål- och metallindustrin är bland våra främsta kunder, men vi samarbetar också i stor utsträckning med deras leverantörer. Genom att vara en strategisk FoU-partner stärker vi våra uppdragsgivares konkurrenskraft och bidrar till att utveckla nya processer, material- och produktlösningar.

Vi optimerar och utvecklar metallurgiska processer samt helhetslösningar inom material- och produktionsteknik, i första hand med fokus på energieffektivisering, återvinning av restmaterial, minskade CO2-utsläpp, materialutveckling, fogning, additiv tillverkning och komponentegenskaper. Vår långa erfarenhet från forskning i tung pilotskala för extrema miljöer är en viktig faktor för våra kunders konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Laboratorier och simuleringar

Våra laboratorier i Luleå och Stockholm erbjuder testbäddar och demonstratorer för utveckling och verifiering av produktionsprocesser och optimering av materialegenskaper. Vi simulerar tillverkningsprocesser för optimal produktion av avancerade metalliska material och sammanfogning av material.

Vårt eget Linux-kluster erbjuder hög beräkningskapacitet och korta simuleringstider. En styrka är att vi även har möjligheter till experimentell verifiering i våra egna lokaler.

Mättekniska lösningar för nya insikter

Vår mätteknik hjälper kunderna att förstå sina processer, och vi tillhandahåller ett spektrum av mättekniska lösningar. Industriellt anpassad mätteknik är ett viktigt verktyg för att förbättra industrins tillverkningsprocesser.

Vi bygger om och bygger nytt

Vi bygger om och anpassar vår pilotanläggning till kundens egna förhållanden, och utvecklar processer i en skala som kan överföras till kundens egen tillverkningsanläggning.

Människorna

Swerim har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm. Majoriteten av medarbetarna är forskarutbildade eller har lång industriell bakgrund. Vi har ett omfattande internationellt nätverk och kunder från hela världen.

Vårt engagemang för innovationer tillsammans med våra kunder gör skillnad!

Organisationsstruktur

Vi finns i Luleå och Stockholm. 

Ägarstruktur

Swerim ägs till 80 procent av industrin och till 20 procent av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden.