Pulvermaterial och 3D-Printing

Swerim tar dina pulvermaterial & slutprodukter till nästa nivå. 

Med mer än 60 års erfarenhet inom området och kan hjälpa er med:

  • Materialutveckling
  • Materialtillverkning
  • Materialkarakterisering
  • Kompetensutveckling

Pulvermaterial kan möjliggöra exempelvis följande fördelar:

  • Mindre materialåtgång
  • Minskad tillverkningskostnad
  • Unika materialegenskaper
  • Komplexa geometrier utan fogar
  • Material som inte kan tillverkas genom konventionella metoder

Se några exempel på våra projekt.

Materialutveckling

Elektrifiering

Hälsa, miljö och säkerhet

Kvalitet

Grafen

Forskning & Utveckling av pulver och komponenter

Swerim hjälper dig längs hela värdekedjan, från material till applikationstester.

Värdekedja

Vi hjälper dig att identifiera, skräddarsy, tillverka och/eller analysera pulvermaterial som passar din produkt. Det kan handla om att optimera kemi, partikelstorlek och form, flytegenskaper samt renhet.

För tillverkning av komponenter kan vi hjälpa dig i val och optimering av såväl pulver som tillverkningsteknik. Vi har en bred kunskap om många tillverkningstekniker och kan tillverka prototyper utifrån metall. Med tester och analyser kan vi också säkerställa att slutprodukten fått de egenskaper som krävs för din applikation.

3D-printing med pulver

Om du vill använda pulver för 3D-printing kan vi erbjuda kunskap om hela kedjan, från idé till färdig produkt. Till exempel hur pulveregenskaper påverkar kvaliteten på en 3D-printad slutprodukt eller hur många gånger ett pulver kan återanvändas utan att det påverkar prestandan hos produkten.

Forskningsprogram

Länkar inom webbplatsen

Kontakt och mer information