Korrosionsprovning

Korrosionsprovning är till stor hjälp vid utveckling av material, val av material för konstruktioner, kvalitetskontroller och analys av skadefall. Korrosionsprovningen kan dels utföras under användningsbetingelser; fält- eller driftsförsök dels som laboratorieprovningar.

Swerim har ett brett utbud för provning. För att få mer grundläggande kunskaper om metallers korrosion utförs oftast elektrokemiska undersökningar. Swerim har ett elektrokemiskt laboratorium med utrustning för såväl traditionella elektrokemiska mätningar, bland annat korrosionspotential och polarisationskurvor som lokala elektrokemiska tekniker.

Swerims korrosionserbjudande inkluderar:

  • Expertis inom korrosion av metalliska material och förståelse för hur korrosionsprocesser sker genom kopplingen material–mikrostruktur–korrosion.
  • Elektrokemisk provning i olika elektrolyter vid olika temperaturer och tryck. Såsom mätning av gropfrätningstemperatur/potential samt spaltkorrosionstemperatur/potential enligt ASTM-standarder (ex. ASTM G150 (i en Avesta cell), ASTM G61, ASTM G48).
  • Autoklavprovning: För korrosionsexponering i aggressiva miljöer vid höga temperaturer och tryck.
  • Anpassad provning beroende på kundens behov. Swerim bedriver även egen metodutveckling.
  • Fältexponeringar.
  • Provning med avseende på spänningskorrosion (SCC) och väteförsprödning (HE) med SSRT (Slow strain rate testing), konstant last, TDS (Thermal Desorption Spectroscopy).
  • Mätning av lokal korrosion på mikro/nanometerskalan: ledande inom lokalkorrosionsprovning med koppling till materialets mikrostruktur med SVET (Scanning Vibrating Electrode Technique), SKPFM (Scanning Kelvin Probe Force Microscopy) och in-situ AFM.
  • Avancerad karakterisering av material och ytor samt möjligheter att prediktera materialbeteenden utifrån termodynamiska beräkningar.

Kontakt