Elektriska kontakter

Elektriska kontakter är utformade på olika sätt, de har olika kontaktmaterial och utsätts för olika påfrestningar.

Kontaktdon finns av olika typer: anslutningsdon (kortdon, bakplansdon, kabeldon, komponenthållare), reläer, omkopplare med mera. Fasta kontaktförband kan vara utformade som slitförband, virförband, skruvanslutningar, inpressningsförband (press fit), klämförband (crimp).

Fel i kontakter kan yttra sig som tillfälliga avbrott, brus i signaler, fördröjd dataöverföring, radiostörningar, överhettade kontaktpunkter med mera. Från att ”bara vara ett kontaktfel” kan följderna bli bostadsbränder, upphörd funktion hos i livsuppehållande utrustning eller omfattande elavbrott.

Swerim har mångårig erfarenhet inom området och närliggande områden som korrosion, metallers mekaniska egenskaper, tribologi med mera samt tillgång till avancerade instrument och labb. Detta gör att vi kan ta oss an problem och utveckling ut ett helhetsperspektiv.

Tjänster som vi hjälper till med

  • Kvalitetsbedömningar och kvalitetskontroll
  • Känslighetsbedömningar för alternativa konstruktioner
  • Bedömning av lämplighet för användningsmiljö och krav
  • Val av kontaktmaterial
  • Mätning av risk för nötningsoxidation ("fretting")
  • Framtagning av provningsmetoder och provningsprogram
  • Provning
  • Utbildning

Kontakt och mer information