Kompetensområden för tillämpad forskning

Swerim är experter på tillämpad forskning. Vi har kompetens, industrierfarenhet och kontaktnät som sträcker sig över en rad olika kompetensområden och våra forskare ligger i framkant med att ta fram och utveckla nya tekniker, metoder och produkter för direkt tillämpning i industrin.

Genom evidensbaserad tillämpad forskning och nära samarbete med industrin verkar vi för industriell förnyelse, ökad konkurrens och hållbar tillväxt. Med andra ord skapar vi konkret nytta utifrån dina utmaningar. 

Tillämpad forskning för industriell förnyelse

Av oss får våra uppdragsgivare fördjupad kunskap om och bättre förståelse för olika material, metoder och processer. Med tillämpad forskning hittar vi lösningar som leder till industriell förnyelse, konkurrenskraft och verksamhetsförbättring. Det kan exempelvis handla om ökad produktkvalitet, framtagning av alternativa material eller effektivare och stabilare produktion.

Effektivare resursanvändning, minskade utsläpp och bättre arbetsmiljö är andra områden som kan ge stora vinster för företag, medarbetare och samhället i stort.