Vår vision - Max ett klick till all kvalitetssäkrad forskningsinformation!
SweRIM - Swedish Research Information Management.
För dig som producerar, hanterar och använder svensk forskningsinformation

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet