Tjänster

Varje år genomför Swerim flera hundra uppdrag åt företag, medlemsgrupper och offentliga finansiärer. Vi bistår våra uppdragsgivare med forskning och utveckling längs hela tillverkningskedjan, från material- och råvaruframställning till optimering av produkter och tillverkningsprocesser. 

Med forskningen som bas provar, analyserar, simulerar, verifierar och certifierar hela eller delar av ditt material, produkt eller verksamhetsprocess. Tillsammans utvecklar vi och stärker din verksamhets konkurrenskraft. 

En oberoende samarbetspartner

Många av våra uppdragsgivare rådfrågar oss som oberoende part och vi behandlar alla uppdrag konfidentiellt. Via oss kan du få tillgång till ett brett nationellt och internationellt nätverk, via olika typer av samverkansformer. Vi erbjuder även utbildningar inom våra forskningsområden.   

Våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare representerar många olika branscher och varierar från små verkstadsföretag och konsultfirmor till stora koncerner och myndigheter. Vi samarbetar även med högskolor och universitet över hela landet och deltar i olika nationella och europeiska forskningsprogram.

Hur kan vi hjälpa dig?

För varje tjänst finns kontaktpersoner som du kan kontakta för att diskutera just dina unika dina behov och frågeställningar. Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor.