Industriell digitalisering

Swerim erbjuder ett helhetsperspektiv inom Industriell Digitalisering. Vi utvecklar och implementerar strategier, metodik och teknik för digitalisering i industrin – Industri 4.0. ​Vi har bred kunskap inom produkt- och produktionsutveckling samt materialteknik. 

Möjligheter inom industriell digitalisering

De digitala verktygen har utvecklats till att bli snabbare och kunna hantera väldigt stora datamängder, samtidigt som gränssnitten mot människan har blivit mycket enklare. Detta har öppnat upp för nya användningsområden.

Produkter och utrustningar förses med sinnen (sensorer) som kan kommunicera med omvärlden och varandra (Internet of Things). Detta ökar tillgången på datamängder (big data) och skapar möjligheter att mer effektivt analysera och värdera data inför beslut. Det blir samtidigt allt viktigare att säkra att relevant och rätt data mäts och matas in i de nya avancerade modellerna.

Swerim driver ett flertal projekt för tillämpningar inom digitalisering.

  • Tillverkningsprocesser
  • 3D-printing
  • Cirkulär ekonomi
  • Simulering & verifiering
  • Framtagning av data från fält, (t.ex. datainslamling från sensorer och analytiskt processövervakning)

Exempel på projekt som stödjer industriell digitalisering:

  • DINA++ – effektivisering av additiv tillverkning med digitala metoder.​​
  • Postech – Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

Kontakt och mer information