Koks

Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn

Swerea visar i en omfattande studie hur egenskaper hos koks utvecklas och förändras i masugnens olika delar. Ett viktigt resultat som industrin kan använda i utveckling av klimatvänlig energi.

Metallurgisk koks är en strategisk råvara vid tillverkning av råjärn i masugn. I Sverige används varje år ca 1 200 kton koks vilket leder till stora koldioxidutsläpp.

Aktiverad koks minskar energianvändning

I ett doktorandarbete vid Luleå tekniska universitet har Maria Lundgren vid Swerea, i samarbete med SSAB och LKAB, presenterat viktiga resultat i hur koksens egenskaper påverkas i olika delar av masugnen och under olika stadier i processen; egenskaper som kan förvaltas för att minimera energianvändningen.

– Genom att aktivera ytan på koksen med ämnen innehållande järn eller kalcium kan  energianvändningen minskas. Då ökar koksens benägenhet att reagera med koldioxid och bilda den för järnoxidreduktionen viktiga kolmonoxidgasen. Denna metod kräver något lägre temperatur än normalt, vilket är både ekonomiskt och miljösmart. Genom att aktivera bortsiktad småkoks som blandas med järnoxidpellets skapar man en lokal mer gynnsam miljö för bildandet av järn och den totala koksanvändningen minskas, säger Maria Lundgren.

Minskat utsläpp av koks

Även utflödet av stoft har studerats där gasens lyftkraft, partiklarnas storlek och densitet är av betydelse. Genom att förstå och kontrollera egenskaper som påverkar koksens hållbarhet kan man minska utsläpp av fina kokspartiklar. Studien har bedrivits i laboratorie-, pilot- och i industriskala, vilket gett bredare insikt om koksens roll i masugnen.

Nästa steg är att undersöka processen med restproduktbriketter som kolkälla. Detta hoppas man ska ge dubbel positiv effekt på energianvändning och miljö.