Varmvalsning

Bättre kontroll av temperaturen vid värmebehandling

Vid värmebehandling av stål är det viktigt att temperaturen kan kontrolleras noggrant. Den befintliga IR-pyrometertekniken kan ge mätfel i ugnar, men Swerim har utvecklat en framgångsrik lösning på problemet.

För att påverka ett materials hårdhet och egenskaper värmebehandlas materialet, en process som kallas för glödgning. Under värmebehandlingen är det viktigt att kunna styra temperaturen i ugnen så att materialet får de rätta egenskaperna.

Reflektioner kan ge mätfel

Vid temperaturmätningen kan man använda en infraröd (IR) pyrometer, vilket är en beröringsfri termometer som bland annat används vid höga temperaturer. Med denna metod är det dock vanligt att den reflekterande ugnsstrålningen ger mätfel, eftersom omgivningen är varmare än stålytan.

För att komma tillrätta med detta problem har Swerim, tillsammans med industrin, utvecklat en framgångsrik lösning.

Pilottest visar på bättre mätmetod

Genom att kombinera en flerfärgs IR-pyrometer med ett strålningsskydd kan man nästan helt få bort effekten av ugnsstrålningen. Swerim har gjort pilotförsök i kammarugn och mätresultaten har varit mycket goda. Temperaturen kan mätas med högre noggrannhet, vilket ger bättre kvalitet och jämnare materialegenskaper på stålbanden. 

Metoden används nu för mätningar i en kontinuerlig glödgningslinje på SSAB i Borlänge.