Svets

Bättre svetskvalitet med ny onlinemetod

Projektet Onweld är som ett kinderägg – det uppfyller många nyttigheter på samma gång. Till exempel en prototyp för ny mätteknik som kan ge optimerade konstruktioner med längre livslängd, ett start up-företag och förutsättningar för fortsatt forskning.

Projekt Onweld handlar om en ny och effektiv onlinemetod för att mäta kvaliteten på svetsade produkter. Metoden bygger på att använda en linjelaserskanner i kombination med algoritmer för att mäta geometrier i svetsade förband. Framförallt svetsens radie mot grundmaterialet, vilket har varit svårt att mäta tidigare.

– Problemet med tidigare metoder är att man bara har kunnat mäta i några få positioner, med stickprov, och sedan fått anta att kvaliteten är densamma i hela den svetsade konstruktionen, säger Joakim Hedegård, forskningskoordinator.

Komplett bild av svetsen

Med ny metoden ges en mer komplett bild av hela den svetsade strukturen och dessutom en opartisk bedömning. Att kunna mäta kvaliteten i svetsar är viktigt för att avgöra exempelvis hur länge konstruktionen kommer att hålla. I förlängningen har det också gynnsam effekt på materialåtgång, miljöpåverkan, konkurrenskraft och ekonomi.

Ny start-up tar tekniken vidare

Onweld har resulterat i ett nytt automatiserat och mycket exakt system samt i start up-företaget Winteria. Forskarna har prisats av såväl Steel Research Prize som Swedbank.

– Det hade varit kul om vi även kunnat få systemet att kunna fungera i mer skitiga industriella miljöer, säger Joakim Hedegård. Vi fick ordning på vibrationer men rökig miljö hann vi inte hitta lösningar för under projektet. Och tänk om vi kunde få till ett handhållet instrument. Jag tror det skulle vara en stor hjälp för mindre företag som sysslar med stålkonstruktioner.

Agenda 2030 hållbarhetsmål