Simulering av stränggjutning

Bättre ytor och mindre spill

Nya matematiska modeller hjälper till att bestämma när under gjutningen som sprickor uppstår i stålet. Gjutningen blir lättare att kontrollera och beräkningarna från modellerna ger ett stål med bättre kvalitet.

Tack vare nya matematiska modeller har SSAB ökat kvaliteten på sitt stål. Swerim har drivit ett projekt för att utveckla modellerna, som används för att optimera stränggjutning och för att bestämma om och när vissa ytdefekter uppstår.

Stränggjutning är en metod som används vid tillverkning av stål. Det flytande stålet hälls i en gjutform där ett stelnat skal bildas. Stålet stelnar sedan fullständigt när det dras längs en vattenkyld bana. 

Då uppstår ytdefekter

Vid gjutningen uppstår ofta olika typer av sprickor, vilket ger sämre stålkvalitet och påverkar produktiviteten. En balans mellan bland annat gjuthastighet, slaggegenskaper och dimensionen på stålet är ett måste för att gjuta utan ytdefekter. Med modellernas hjälp är det möjligt att bestämma hur dessa parametrar styr gjutningen och när ytdefekterna uppstår.

Simulering av stränggjutning och verkliga försök

Kunskapen är viktig och bidrar till att öka kvaliteten på stålet. Swerim har också gjort försök i stränggjutningssimulator och resultaten har sedan bekräftats med verkliga försök i industrin.

– För SSABs del har det varit ett givande samarbete som har generarat värdefulla resultat. Dessa har omsatts i praktiken vid vår stränggjutning i Luleå och gjort att vi erhållit vinster och besparingar i form av bättre kvalitet och minskad skrotmängd, säger Christer Nilsson, senior specialist vid stränggjutningen på SSAB i Luleå.