FOCS Furnace Optimization Control System.

FOCS sparar energi och höjer produktiviteten

Swerim har utvecklat ugnsstyrsystemet FOCS, som hjälper industrin att öka produktiviteten och kraftigt sänka energiförbrukningen. Systemet säljs idag över hela världen.

FOCS, Furnace Optimization Control System, är ett avancerat styrsystem som sedan 20 år används i omvärmningsugnar. Systemet är ett resultat av ett framgångsrikt projekt inom Swerims gemensamma forskning.

Stora energibesparingar

Projektet hjälper stålindustrin att sänka energiförbrukningen med 5–20 procent, beroende på tidigare ugnsstyrning, ugnstyp och hur ugnen körs. En följd av energibesparingarna är minskningen av glödskalsförlusterna vilket i förlängningen ger ökad produktivitet.

Omkring 90 procent av allt stål som i dag tillverkas i de skandinaviska länderna är behandlat i ugnar som styrs med ugnsstyrsystemet FOCS. Styrsystemet kombinerar bränsleoptimering med tillverkning av komplexa stålsortsprogram.

Smarta styrfunktioner ökar produktiviteten

Den noggranna kontrollen av ämnestemperaturen ökar reproducerbarheten av högre produktkvaliteter, till exempel höghållfasta stål med förbättrad ytkvalitet. Med smarta funktioner för styrning av ugnens hastighet kan flaskhalsar undvikas och produktiviteten öka med upp till 28 procent.

Stålföretag som använder FOCS är till exempel SSAB, Outokumpu Stainless, Ovako och Sandvik Materials Technology. Systemet säljs över hela världen på licensbasis av Prevas och ABB.