Arne bengtson och David Malmström

Först med analysteknik av pulver

Ytanalys av tiotusentals lösa partiklar med resultat inom ett par minuter har varit en utopi. Nu kan detta göras med den väletablerade kemiska analystekniken GD-OES, som för första gången tillämpats för löst pulver och partiklar.

– Swerim är först i välden med att erbjuda denna tjänst, säger Irma Heikkilä på Swerim, och förklarar att de stora fördelarna med tekniken är noggrannhet, stor analysarea och snabbhet.

Provpreparering möjliggör analys av pulver

Tekniken det handlar om är GD-OES (Glow discharge optical emission spectroscopy) som är en kemisk teknik för att analysera förekomsten av olika ämnen i ett material.

Swerim har nu utvecklat en provprepareringsteknik för att även kunna analysera pulver och lösa partiklar, något som tidigare inte varit möjligt med GD-OES.

Rätt pulveregenskaper ger bättre produkt

Att känna till egenskaperna hos pulver är viktigt för tillverkare av pulver eller pulverkomponenter. Med den nya analysmetoden kan Swerim på kort tid ta fram djupprofiler av pulverpartiklar.

– Det är helt avgörande vid tillverkning av täta och högpresterande komponenter och vi ser också att behovet för karaktärisering av pulver har ökat i takt med ökade möjligheter att tillverka komponenter med pulver som råvara. Additiv tillverkning (3D) är till exempel en helt ny marknad för pulver, berättar Irma Heikkilä.

En av kunderna som har nytta av tekniken är Höganäs.

– Med GD-OES kan vi få baskunskap om våra material på ett noggrant och tidseffektivt sätt som är till stor nytta för en framgångsrik industriell processtyrning, säger Dimitris Chasoglou på Höganäs.