Konstruktion av raketmotor för grönt raketbränsle.
Konstruktion av raketmotor för grönt raketbränsle.

Gröna raketmotorer i rymden

Swerim har under tio år hjälpt rymdföretaget ECAPS med analyser av svets- och lödfogar, i syfte att utveckla deras raketmotorer. Tack vare arbetet har motorernas livslängd ökat och kvaliteten säkrats.

ECAPS, som är ett helägt dotterbolag till Svenska Rymdbolaget, utvecklar raketmotorer och framdrivningssystem för satelliter. Företaget är världsledande inom utveckling av ”grön framdrivning” och levererar både raketbränsle, raketmotorer och kompletta framdrivningssystem till bland annat Google och NASA.

Analys av konstruktionens hållfasthet

ECAPS har utvecklat en ny, miljövänligare, teknologi för sina raketmotorer. Swerim har hjälpt företaget i denna utveckling, bland annat med analyser av fogar mellan olika material. Syftet har varit att undersöka konstruktionens hållfasthet samt att verifiera tillverkningsprocesserna. Analyserna har utförts med avancerad mikroskopi.

– Undersökningarna har bland annat lett till att motorernas livslängd har kunnat ökas väsentligt, genom att material har bytts ut. Detta har gjorts utan genomgripande konstruktionsförändringar, säger Kjell Anflo, utvecklingschef på ECAPS. Han fortsätter:

– Samarbetet med Swerim är ovärderligt och vi avser att bredda samarbetet ytterligare.

Swereas mikroskopilabb

Swerims mikroskopilabb består av flera avancerade, högupplösande elektronmikroskop, med möjlighet att undersöka material ända ner till atomnivå. Mikroskopen används till en rad olika ändamål.

Att analysera ytskikt eller att studera brottytor, sprickor, porer och karbider (kolföreningar) är bara några av användningsområdena. Med olika detektorer kopplade till mikroskopet kan även ett materials kemiska sammansättning eller vilka faser (atomordning) materialet består av analyseras. Denna information är viktig för att förstå och kunna utveckla materialets egenskaper.