Publik Bio4Metals

Grönt biokol från norr till stålindustrin

Det finns stora möjligheter att minskade fossila koldioxidutsläppen från stålindustrin genom att ersätta stenkol med processad biomassa, så kallad biokol. Det i sin tur kan innebära att en stor ny marknad för skogsbranschen i norr växer fram.

Industrin måste få ner sina koldioxidutsläpp och forskning pågår på många olika fronter.  Ett treåring forskningsprojekt, som handlar om hur stenkolet helt eller delvis kan ersättas av biokol, avslutades under våren 2019 (Bio4Metals). All forskning har skett i dialog med SSAB, Boliden och LKAB, men den primära målgruppen har varit små och medelstora företag i skogsbranschen och framtida biokolsproducenter.

Det har handlat om att utveckla metoder och tekniker så att företagen klarar av att tillverka rätt sorts biokol, med just de egenskaper som behövs, för att kunna ersätta stenkolet vid metallurgiska processer, säger Lena Sundqvist, adjungerad professor i processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet.

Tre olika metoder att tillverka biokol har testats och utvärderats. Bland annat har forskargruppen tittat på hur de olika varianterna fungerar i masugnen.  Materialen har även utvärderas utifrån kostnad och effektivitet.

Visionen är att ge grund för att helt ny bransch ska växa fram, säger projektledaren och forskaren Maria Lundgren vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Slutkonferensen för forskningsprojektet var välbesökt, med representanter från stålindustrin, skogsbranschen och biokolsproducenter. Konferensen vände sig till alla som är intresserade av broar mellan skogs- och stålindustri. En av dem som sökt sig dit var Hans L Olofsson från företaget Kolektivet i byn Kurkkio i Pajala kommun. Företaget gör grillkol av björk och levererar till såväl stjärnkrogar som privatkunder, men ser även industrin som en potentiell kund.

– Jag var nyfiken på slutsatserna, eftersom vi ser en möjlighet att bredda vår verksamhet i framtiden. När vi gör vår kol blir en del i en storlek som inte lämpar sig för grillkol, utan sorteras bort. I framtiden kan det handla om volymer som vi är intresserade av att få avsättning för och som jag tolkar forskningsresultaten ligger vårt kol nära kravspecifikationen för industrin.

Projektet Bio4Metals som hade en totalbudget på 10 miljoner kronor finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och deltagande företag.