Ståltillverkning
Foto: Jernkontoret/Stig-Göran Nilsson

Lägre energianvändning när gas används på nytt sätt

Swerim har utvecklat och testat två nya metoder för att effektivisera användandet av processgaser från stålindustrin. Båda metoderna, gasreformering eller avskiljning genom membranteknik, har potential att sänka stålverkens totala energianvändning. 

Vid malmbaserad ståltillverkning bildas stora mängder koldioxid och kolmonoxid. Kolmonoxid är en energirik gas som utnyttjas internt i stålverket för framförallt värmning eller som bränsle i kraftvärmeverk för produktion av elektricitet och fjärrvärme. 

Två metoder för mer energirik processgas

Idag begränsas stålverkens användningsmöjligheter av för lågt energiinnehåll i gaserna. Genom att höja energiinnehållet skulle det exempelvis vara möjligt att använda gaserna för att ersätta extern oljeförbrukning eller fossila reduktionsmedel i masugnen.

Swerim har utvecklat och utvärderat två nya metoder för att göra processgaserna energirikare: 

  • Omvandling av koldioxid till kolmonoxid genom ett elektriskt uppvärmt schakt
  • Avskiljning av koldioxid genom membranteknik

100 procent högre energiinnehåll

Konceptet med omvandling av gasen visar att det är möjligt att nå upp till 100 procent omvandling av koldioxid till kolmonoxid, vilket också ökar energiinnehållet med 100 procent. Koldioxidseparering med hjälp av zeolitmembran, som är en teknik under utveckling, gav också goda resultat för avskiljning från syntetiska gasblandningar. Båda metoderna har potential att sänka stålverkssystemets totala energianvändning.

Den energirikare gasen skulle kunna användas som ersättning för olja och kol. Det skulle minska energiförbrukningen med upp till 2 TWh/år och koldioxidutsläppen med upp till 35 procent eller 2000 kton CO2/år. Reduceringen motsvarar över 12 000 flygresor mellan Arlanda och Bangkok tur och retur. 

Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten.

Agenda 2030 hållbarhetsmål