Glödande stål

Laser hittar sprickor i stål

Sprickor i stål upptäcks vanligtvis sent under gjutningen och det defekta stålet måste då kasseras eller åtgärdas. Med nya metoder går det att hitta sprickorna tidigare i processen, vilket sparar både energi och material.

Forskare vid Swerim har undersökt och utvärderat två nya metoder för att detektera de sprickor som kan uppkomma på stålet vid stränggjutningen. Vid gjutningen stelnar stålet medan det glider genom en bana av vattenkylda plattor, och det är mycket svårt att hitta ytsprickor medan stålet ännu är glödande.

Tidig besiktning av stål med nya metoder

Med de nya metoderna besiktas stålet tidigare under gjutprocessen och eventuella problem kan åtgärdas innan för mycket stål hinner gjutas. Genom att besikta ämnen som ännu är varma kan man i vissa fall skicka dem direkt till valsning utan att de svalnat. Stålverken sparar då mycket energi eftersom stålet inte behöver värmas på nytt innan det ska valsas.

I projektet har några utvalda stålsorter undersökts både i pilot- och driftskala. Resultaten visar att stålföretagen på kort sikt kan spara drygt 13 gigawattimmar per år genom att införa de nya metoderna. Siffran motsvarar elförbrukningen hos 520 genomsnittsvillor under ett år.

Laser hittar sprickor

Metoderna som Swerim har undersökt är lasertriangulering samt högupplöst fotografering med laserbelysning. Den första metoden beskriver stålytan med hjälp av avståndsmätning, och den andra är en visualiseringsmetod där lasern används som belysning för att avbilda ytan.

Båda metoderna kan detektera längsgående sprickor på varma och kalla ämnen i en hastighet på 1–2 meter per minut, vilket motsvarar hastigheten vid stränggjutning.