Pilotanläggning fluidbäddsteknik fluidbädd

Ny anläggning hjälper företagen med processutveckling

Sedan drygt ett år tillbaka finns en pilotanläggning för fluidbäddprocesser på Swerim i Luleå. Anläggningen är unik i Europa och ger företagen stora möjligheter att oberoende pröva och utveckla sina processer inom området.

Tekniken i en fluidbäddanläggning är i sig inte ny. Redan under 1940-talet användes den inom oljeindustrin i USA för katalytisk krackning (separation) av råolja till olika kemiska produkter. Det nya och unika nu är den pilotanläggning som sedan ett år tillbaka finns vid Swerim i Luleå. Vid anläggningen kan företagen få hjälp att utveckla sina processer, genom att helt oberoende göra tester och experiment utan att störa den egna tillverkningen.

Detta är fluidbäddprocessen

Fluidbäddprocessen är en teknik som innebär att partiklar kan reagera i fast tillstånd utan att det bildas smälta mellan partiklarna. Reaktionen sker då partiklarna i reaktorn värms upp. Fluidisering innebär att tyngdkrafterna på partiklarna i bädden balanseras av uppåtriktade krafter från gasflödet underifrån. 

Fluidbäddprocessen används vanligtvis inom flera områden i processindustrin, till exempel vid utvinning av metaller. I processen avskiljs då de förorenade ämnena från metallkoncentratet. Förutom metalltillverkning är förbränning av biobränsle ett annat viktigt användningsområde.

Större möjligheter till styrning av processer

Tack vare pilotanläggningen finns större möjlighet att kontrollera och styra processen vid förbränningen samt köra förbränningen i flera steg. Under processen kan Swerim utvärdera inverkan av temperatur och optimera förbränningen så mycket som möjligt.