Mobil planhetsmätare
Foto: Maria Åsén

Ny planhetsmätare utvecklad

Ny utrustning för att mäta planhet på valsade, platta, produkter har utvecklats av Swerim. Den nya utrustningen är mobil vilket förenklar mätningarna jämfört med en vanlig planhetsmätare.

Att en yta är helt plan innebär att den inte är skev eller bucklig. Planheten är ett viktigt kvalitetskrav då oplanhet kan orsaka spill och extra kostnader.

Ingen vill köpa en bucklig produkt

En planhetsmätare används vid tillverkningen av plåt och band, material som i sin tur blir till exempel bilkarosser och diskbänkar. Dessa produkter måste möta de krav som köpare och kunder ställer. Ingen vill ju köpa en bucklig diskbänk!

Planheten mäts vanligen med fasta installerade utrustningar i processen. Nu har Swerim utvecklat en mobil planhetsmätare, Mefplan, som förenklar mätningarna.

Mobil och anpassningsbar mätare

Tack vare mobiliteten är Mefplan enkel att montera och enkel att använda och kan installeras på olika ställen i en produktionslinje, till exempel där det är för trångt för en vanlig stationär mätare. Det är också möjligt att mäta både före och efter ett visst produktionssteg. Utrustningen har även en programvara som kan anpassas efter kundernas olika behov.

Mefplan bygger på lasertriangulering, vilket innebär att en laser mäter avståndet till plåtens yta och bygger sedan upp en höjdkurva genom trigonometriska beräkningar.