Roterande flöde vid stränggjutning

Roterande flöde förbättrar stränggjutningen

Swerim har genom utveckling i simulator tagit fram en metod som förbättrar stålets flöde vid stränggjutning. Metoden ger mindre processtörningar vilket ökar effektiviteten.

Ungefär 95 procent, det vill säga 1,4 miljarder ton per år, av allt stål som tillverkas i världen stränggjuts. Stränggjutning är en process där flytande stål stelnar kontinuerligt i olika former beroende på slutprodukt. Kokillen och matningssystemet är hjärtat i stränggjutningsmaskinen, men också den del som är känslig för störningar.

Höga massflöden och slutna volymer kan orsaka instabilitet, vilka är till skada för den slutliga produkten och produktiviteten. Swerim har, bland annat genom arbete i stränggjutningssimulator, tagit fram en ny patenterad metod som påverkar stabilitet och tryckförhållanden på ett positivt sätt.

Internationella publikationer visar fördelarna med roterande flöde, vilket är stabilare förhållanden och mindre processtörningar. Efter flera utvecklingssteg provas nu metoden i industriell skala på ett större svenskt stålverk med lovande resultat.