Guldbelagd volframtråd
Guldbelagd volframtråd som bland annat används till antenner eller medicinsk utrustning.

Samarbete utvecklar småföretag

Många små företag är innovativa och drivna men har kanske inte alla resurser inom företaget. Ett externt samarbete kan vara nödvändigt för att utvecklas vidare. Så är det exempelvis för företaget Luma metall som samarbetar tätt med Swerim.  

Luma metall är ett högteknologiskt företag som tillverkar ultratunna volfram- och molybdentrådar med unik prestanda och kvalitet. Färdig tråd är 5-300 mikrometer och belagda med guld, silver eller nickel. Företaget är litet och därför finns inte alltid alla resurser tillgängliga, vilket betyder att det är viktigt med bra samarbeten.

Medlemsprogram säkrar utveckling

Luma metall är medlem i Swerims medlemsprogram och har haft mycket hjälp av samarbetet med Swerim. Vanligtvis betalar medlemmarna en avgift och beslutar sedan gemensamt vilka projekt som medlen ska användas till. Luma metall, som ofta har väldigt specifika frågeställningar, har valt att stå utanför det gemensamma medlemsprogrammet och istället använda medlemsavgiften helt till egna ändamål.

Kvalitetstester ger stärkt marknadsposition

Ett exempel där Luma metall och Swerim arbetat tillsammans är ett projekt som har handlat om att kontrollera kvaliteten av ytråhet (släthet) på tunna trådar, vilket Luma metall utförde åt en stor världsledande kund. Ett annat exempel är ett samarbete kring korrosionstester på en slutprodukt.

– Utan hjälp från Swerim skulle de här testerna inte vara möjliga att genomföra och det har gett oss en starkare marknadsposition. Förtroendet för Swerim är stort och det är hög klass på både arbete och diskussioner, säger Ulrik Palmqvist, teknisk chef på Luma metall.