Rakblad

Samarbetsprojekt gav nytt stål till rakblad

Förbättrade egenskaper på rakbladsstål. Det är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Swerim och det österrikiska stålföretaget voestalpine Precision Strip.

Företaget voestalpine Precision Strip AB arbetar ständigt med att förbättra befintliga stålsorter samt att utveckla nya produkter. De arbetar nära sina kunder i syfte att få återkoppling i projekten och för att kunna förbättra sina stål till kundernas krav och behov. 

Jämnare kvalitet på bandstål

I ett projekt ville voestalpine förbättra egenskaperna hos ett bandstål för rakblad samt säkerställa en jämnare kvalitet i produktionen. Traditionella metoder för att undersöka rakbladsstålet har inte lyckats visa på exakt vad som kan förändras i materialet, i tillverkningsprocessen eller i stålets sammansättning, för att åstadkomma de önskade förbättringarna.

voestalpine Precision Strip vände sig därför till Swerim som, tack vare hög kompetens inom ståltillverkning samt avancerad experimentell utrustning inom både metallografi, mikroanalys och dilatometri, kunde hjälpa till.

Nytt rakbladsstål testas av kunder

Swerim gjorde experimentella studier och analyserade stålets mikrostruktur med mycket stor noggrannhet. Från analyserna tog forskarna fram en teori om hur processparametrar och stålets olika legeringselement påverkar mikrostrukturen samt hur den i sin tur påverkar egenskaperna hos rakbladsstålet. Rakbladsstålet testas just nu på marknaden av voestalpines kunder.

– Det har varit stimulerande att få samarbeta med Swerea, som inte bara har utrustning i världsklass, utan också skicklig och kunnig personal. Detta behövdes för av få ut det bästa av testresultaten och för att hjälpa oss att utveckla en optimal lösning, säger Chris Millward, Director R&D för voestalpine Precision Strip.