Produktion av solcellskisel

Utveckling av superren solcellskisel

Företaget Elkem och Swerea har samarbetat för att utveckla processen för tillverkning av solcellskisel. Samarbetet ledde till en ny produkt som är energi- och miljösmart samt även en helt ny fabrik för tillverkning av solcellskisel.

Elkem AS är ett världsledande företag inom produktion av bland annat kisel och microsilica. I början av 2000-talet inledde Elkem ett samarbete med Swerea för att utveckla processen för tillverkning av solcellskisel, en produkt som används vid tillverkning av solceller.

Effektivare tillverkning efter tester

Ett led i utvecklingen var att undersöka för- och nackdelar med att smälta raffinerad kiselmetall. Genom att testa olika körsätt kunde rätt process väljas för att få den effektivaste tillverkningen av solcellskisel. Utvecklingsarbetet omfattade även matematisk och fysisk modellering, samt driftsförsök i Elkems egen anläggning.

− Tack vare försöken i pilotskala har vi ett väldigt bra underlag när vi ska köra processen i vår egen anläggning. Swerea har också utrustning och viktig kompetens för att göra industriförsök, vilket var en mycket viktig del i det här utvecklingsarbetet, säger Kenneth Friestad, produktchef på Elkem Solar AS.

Miljösmart solcellskisel

Utvecklingsarbetet har lett till en ny solcellskisel som är både energi- och miljösmart samt även en helt ny fabrik för tillverkning av dessa.​

Om Elkem
Redan under mitten av 1970-talet påbörjade Elkem ett utvecklingsarbete för att ta fram solcellkisel. Det ledde så småningom fram till att Elkem Solar bildades 2009. Idag producerar Elkem Solar i Kristiansand superrent kisel för solpanelindustrin. Produktionsmetoden använder en fjärdedel så mycket energi som konkurrenterna, vilket gör att tillverkningen är mycket energieffektiv.