Masugn

Vägen till en grön masugn

Swerim har genom avancerad modellering jämfört flera olika processkoncept som inom tidigare forskning identifierats kunna minska koldioxidutsläppen från masugnsprocessen. Resultaten visar vilka utvecklingsvägar som är mest intressanta för fortsatt forskning.

Stålindustrin står globalt för cirka sju procent av världens utsläpp av fossil koldioxid, främst beroende på användning av kol och koks i masugnen där järnmalm omvandlas till råjärn. Samtidigt är masugnsprocessen storskalig och på kort sikt den mest energieffektiva metoden för att framställa malmbaserat råjärn.

Grön masugn ska minska utsläpp

Ett antal koncept för att minska koldioxidutsläppen har tidigare föreslagits och undersökts av olika internationella forskargrupper. Inom ”Grön Masugn” har Swerim analyserat de olika metodernas potential, bland annat genom avancerad processmodellering, samt kartlagt möjliga samordningseffekter. Möjligheterna att minska koldioxidutsläppen på kort och lång sikt har sammanställts.

Biomassa har stor potential

Resultaten visar att användning av biomassa exempelvis har potential att minska utsläppen från masugnen med upp till 30 procent utan behov av genomgripande investeringar.

− Projektet har tydligt visat den realistiska potentialen för vilken effekt användandet av olika biomaterial har, dels på masugnens specifika fossila koldioxidutsläpp, dels på SSAB:s totala utsläpp av fossil koldioxid. Resultaten visar också behovet av ytterligare undersökningar kring vad som krävs för kommersiell försörjning av biomaterial, liksom utvecklingsbehovet i SSAB:s produktionsanläggningar för att möjliggöra nästa steg mot full implementering, säger Bo Sundelin vid SSAB.

Projektet som genomförts i nära samarbete med SSAB har finansierats av SIP Metalliska material och CAMM.

Agenda 2030 hållbarhetsmål