Masugnsanläggning

Välj rätt kol och minska kostnaderna

En studie gjord av Swerim visar att det är viktigt att välja rätt kol för rätt situation, i syfte att minska kostnader och miljöpåverkan.

Det går att göra stora vinster både vad gäller kostnad och miljö genom att anpassa och använda det bäst lämpade kolet för situationen. Exempelvis är träkol teoretiskt ett bra så kallat injektionskol, alltså det kol som injiceras i järnsmältan för att få rätt tillverkningsprocess. Det är koldioxidneutralt, vilket gör det till ett alternativ i syfte att minska koldioxidutsläppen. Å andra sidan är det betydligt dyrare än övriga kol.

Möjligt med minskade utsläpp och bättre ekonomi

Swerim har genomfört en systemstudie för SSAB i Oxelösund för att analysera hur kostnad, energibehov och koldioxidutsläpp påverkas av valet av injektionskol i masugnen. Studien visar att det finns stor potential för att spara både kostnad och miljö genom att anpassa kolet efter önskad produktionstakt.

Johannes Larsson som är ansvarig för masugn 4 i Oxelösund tycker att studien har varit till nytta:

– Resultatet har varit underlag till framtida tester med alternativa injektionskol. Vi har fått en uppfattning om ”value in use” för de olika kolsorterna, säger han.

Bäst lämpat kol ger stora vinster

Kolinjektion står för en femtedel av reduktionsmedelbehovet eller 400–450 ton kol per dag i de studerade masugnarna vid SSAB i Oxelösund. Den stora mängden kol som används visar att det finns stor ekonomisk och miljömässig anledning att använda det bäst lämpade kolet för situationen.