Energiåtervinning vid gjutning
Foto: Jernkontoret/Pia och Hans Nordlander

Värmeåtervinning – lönsamt och miljövänligt

Genom återvinning av energi från gjutningsprocessen vid ståltillverkning är det möjligt att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen. Störst potential har värmeåtervinning för att ersätta andra värmekällor vid ståltillverkningen.

Ståltillverkning sker vid höga temperaturer (1500-1600 grader). Vid efterföljande gjutning sänks temperaturen på det flytande stålet så att det stelnar (kring 800 grader). Det sker genom bland annat vattenkylda formar, värmestrålning eller genom att vatten sprutas på stålet. Samtidigt går stora energimängder ofta helt förlorade. För den svenska stålindustrin uppgår det till cirka 1200 GWh/år, motsvarande uppvärmningen för cirka 60 000 villor. 

Minskad energiförbrukning

Genom att återvinna värmen skulle det vara möjligt att minska på exempelvis förbrukning av fjärrvärme eller fossila bränslen som används för att producera ånga. 

Swerim har undersökt potentialen hos olika typer av energiåtervinning från gjutningsprocessen. Projektet visar att tillgänglig värme är 257 kWh/ton stål, varav cirka hälften försvinner under gjutningen. Största delen av den bortkylda energin finns i kylvatten med temperatur under 50 grader, medan resterande del avges i form av strålning och ånga. 

Restvärme ersätter andra värmekällor

Störst potential att vara ekonomiskt lönsamt har värmeåtervinning för att ersätta andra värmekällor vid ståltillverkningen. 

− Projektet har gett oss en djupare inblick i vad som är möjligt och inte. Det ger oss också en ledtråd om vilken potential vi har när det gäller att ta tillvara restvärme från gjutningsprocesserna, säger Susanne Lindqvist, energisamordnare på Sandvik MT.

En lyckad implementering skulle minska miljöbelastningen från ståltillverkningen, samtidigt som det reducerar kostnaderna. 

Agenda 2030 hållbarhetsmål