Internationell svetstekniker (IWT) – Utbildning

En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. IWT-utbildningen ger dig bred och gedigen kunskap inom svetsning.

Svetstekniker läser samma kurser som svetsingenjör, men inträdeskraven är olika för IWE och IWT. Svetsingenjör examineras både muntligen och skriftligen medan du som svetstekniker examineras skriftligen. När alla delkurser och slutprovet är avklarat utfärdar Svetskommissionen diplom.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i 7 delar och löper hela läsåret. Ubildningen sker delvis på distans, med undervisning på KTH i genomsnitt varannan vecka, torsdag-fredag. Examinering sker i form skriftliga prov. För slutexamineringen svarar Svetskommissionen. Kursens olika delar finns beskrivna på Svetskommissionens webbplats.

Passar kursen mig?

För utbildning till internationell svetstekniker, IWT, är inträdeskravet något av alternativen:

  • 4-årigt tekniskt gymnasium. 
  • Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning. 
  • Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning.

Rabatter

Kurslitteratur köps till rabatterat pris via KTH.

Övrig information

Kursen är ett samarbete mellan Svetskommissionen, Swerim och KTH i Stockholm. Undervisningen sker gemensamt för både KTH:s egna elever som läser till civilingenjör och för externa elever.  

Vill du delta?

Anmäl dig på Svetskommissionens webbsida.  

Datum
2023-01-18 09:00 till 2024-01-26 16:00
Plats
KTH Stockholm
Typ
Kurs