Svetsteknisk grundkurs

Många tjänstemän, tekniker, ingenjörer och företagsledare jobbar dagligen med svetsteknik. En stor del av dessa känner att kunskapen inom området är begränsad vilket gör det svårt att lösa de problem som uppstår. Svetskommissionen ger därför kursen Grundläggande svetsteknik för alla som vill lära sig grunderna och känna sig tryggare i sin arbetsroll.

Kursen är byggd kring tre yrkesroller — produktionstekniker, konstruktör och inköpare. Målet med kursen är att ge en övergripande bild av vad svetsning handlar om, och att beröra alla delar av svetsning som är aktuella i de olika arbetsrollerna.

Kursinnehåll

  • Vad är svetsning?
  • Svetsning — material och konstruktion.
  • Kvalitetsbegreppet inom svetsande verksamhet.
  • Fallstudier: produktionstekniker, konstruktör och inköpare.

Passar kursen mig?

Kursen riktar sig mot tekniker, ingenjörer, företagsledare och inköpare, samt alla tjänstemän som kommer i kontakt med svetsteknik utan att ha det som huvudsaklig arbetsuppgift.

Kurstillfällen

Inget nytt datum är bestämt.

Rabatter

Medlemmar erbjuds 1000SEK rabatt. 

Övrig information

Kursen genomförs i samarbete med Svetskommissionen. Mer information går att hitta på deras webbplats.

Vill du delta?

Läs mer och registrera ditt intresse för kursen på Svetskommissionens webbplats.

Typ
Kurs