Valsningskurs - Långa Produkter

Kursens inriktning är material- och processteknik för varmvalsade långa produkter och omfattar följande delmoment:

  • materialteknik
  • valsbarhet
  • spår- och spårserier
  • värmning och ugnar
  • glödskal
  • valsverkens uppbyggnad, layout och funktion
  • valskylning och slitage
  • kvalitetsarbete i valsverk
  • valsningsfel, orsaker och åtgärder
  • teknik för dimensions-, ytfels, och restspänningsmätning
  • beräkningsprogram inom spårvalsningsområdet

En laboration görs där temperaturmätningar med termoelement resp. pyrometermätningar jämförs.

Föreläsare är forskare från Swerea MEFOS, samt representanter från industri och universitet.

För vem?

Kursen vänder sig till ingenjörer och konstruktörer som är verksamma i valsverk för långa varmvalsade produkter.

För närvarande är inget nytt datum fastställt. Kontakta oss för att göra en intresseanmälan.

Typ
Kurs