Pontus Sjöberg, Swerim

Fem år som forskningsinstitutet i industrins tjänst

3 oktober, 2023

Två forskningsinstitut blev ett 2018. Kompetensen breddades och blev högaktuell när den industriella omvandlingen i Sverige accelererade i en hastighet få anade för fem år sedan.  Nu är den enda flaskhalsen för metallforskningsinstitutet Swerim att lyckas rekrytera tillräckligt många forskare. 

– Det var industrin som initierade sammanslagningen av Swerea Mefos och Swerea Kimab. Med facit i hand var det ett bra beslut. Den industriella omvandlingen har accelererat de senaste åren och passar vår breda forskningskompetens som hand i handske, konstaterar Pontus Sjöberg, VD hos Swerim. Han medger också att den ökade efterfrågan skapar en utmaning. 

– Vi jobbar medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett gott betyg är att vi har medarbetare som väljer att komma tillbaka till oss efter att ha jobbat direkt för industrin några år. Det är ett spännande tid att arbeta för Swerim just nu!  Men visst är kompetensförsörjningen en flaskhals. Vårt mål är att växa med 10 procent under 2023. 

Framsynt beslut om sammanslagning

Det har varit en positiv utvecklingsresa sedan de två forskningsinstituten slogs samman till ett. Pontus Sjöberg menar att ägarbolagen var i framsynta, i besluten som initierade sammanslagningen. Swerim var ett faktum i oktober 2018. Vid den tidpunkten var det få som anade med vilken hastighet den industriella omvandlingen skulle accelerera: Det var till exempel först 2020 som LKAB offentliggjorde Sveriges största industriella satsning någonsin, med en fossilfri omställning av hela sin produktion av järnmalm. Året efteråt, i februari 2021 briserade nyheten om det nya stålverket i Boden, H2Green Steel. Därtill har SSAB aviserat att omställningen av hela det nordiska produktionssystemet tidigareläggs till 2030.

– Vår samlade kompetens hos forskarna ligger helt i linje med omställningen till en klimatneutral industri. Vätgasteknologier är till exempel avgörande för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det behövs till exempel kunskap om hur vätgas påverkar metalliska material. Vi har kraftsamlat på Swerim genom investeringar i både Luleå och Kista, för att kunna möta behov av testning. 

När Pontus Sjöberg tillträdde som VD för det nybildade forskningsinstitutet Swerim 2018 var målet att skapa ett forskningsinstitut i industrins tjänst – och att vända tidigare förlustresultat. Nu är han inne på sitt femte år som VD och kan konstatera att ekonomin började stabiliseras redan första året. Nu är Swerim är i ett bra ekonomiskt läge.

– Det handlade förstås om fokus på kostnader i början, men att samtidigt skapa både intern och extern förståelse för de synergieffekter vi plötsligt fick, framför allt genom vår bredd i kompetenser. Vi har lyckats få en positiv balans tack vare ökad efterfrågan och bra beläggning. Våra forskare har helt enkelt gjort ett bra jobb!