Thomas Olsson, ordförande i Nycast, Ralph Nyström, vd för Nycast

Forskning hos Swerim grunden till affärsavtal om fossilfri värmning av processgas

17 november, 2021

Ett framgångsrikt forskningsprojekt hos metallforskningsinstituet Swerim har utmynnat i ett exklusivt avtal mellan medlemsföretaget Kanthal och utvecklingsbolatet Nycast. Det handlar om en fossilfri lösning för värmning av stora mängder processgas.

Den första versionen av värmaren startades 2013 i forskningsinstitutet Swerims testanläggning i Luleå och har sedan dess gått problemfritt. Den är baserad på välkända komponenter och är byggd för att kunna skalas upp till önskad temperatur, flöde och tryck. Projektledare var Swerims Thomas Olsson, som nu driver utvecklingsbolaget Nycast parallellt med forskararbetet hos Swerim.

Tekniken är en nyckelkomponent för industrier som har behov av att värma stora volymer processgas till höga temperaturer och som strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp. Det gäller till exempel produktion av stål, cement och petrokemiska produkter. Enligt avtalet får Kanthal exklusiva rättigheter till den teknologi som Nycast har utvecklat för värmning av stora mängder gas under högt tryck upp till 1,100°C.

− Vi är väldigt nöjda med att ha tecknat det här avtalet som representerar betydande affärsmöjligheter för Kanthal,” säger Anders Björklund, vd på Kanthal. Fossilfri värmning av processgas till höga temperaturer kommer att vara avgörande för många industrier som vill minimera sina utsläpp.

Pontus Sjöberg, VD hos Swerim, är också nöjd över avtalet.
− Det här avtalet mellan ett av våra stora medlemsföretag och utvecklingsbolaget Nycast känns som det perfekta exemplet på den industrinytta som forskningsprojekt hos Swerim kan leverera. 

− Det känns bra att jobba på ett företag som uppmuntrar sina medarbetare att vara nyfikna, engagerade och som dessutom sporrade oss att ta gasvärmaren ut på marknaden i inkubatorföretaget Nycast, avslutar Thomas Olsson en av grundarna.

För mer information
Thomas Olsson, Swerim & Nycast, thomas.olsson [at] swerim.se
Daniel Palo, affärsområdeschef, daniel.palo [at] swerim.se (daniel.palo@swerim.s)e