David Franklin, Swerim

Guidlines ska få fler att använda additiva tillverkning

4 november, 2019

Marknaden för additivt tillverkade (AM) komponenter i nya metaller växer för varje år. Detta då AM-processen minimerar materialåtgången samtidigt som den tillåter nya avancerade geometrier, vilket kan ge kostnadseffektiviseringar på upp till 40 procent. Dessutom finns det stora möjligheter till förbättring av gamla komponenter

– Nya extremt hårda och nötningsbeständiga material kan tillverkas med AM-teknik och möjliggör effektivare lösningar. Det har dock varit svårt för industrin att ta till sig den nya tekniken då man saknar erfarenhet och förståelse för bearbetningen av AM-komponenterna i de nya superhårda materialen, berättar David Franklin, forskare vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Det Vinnovafinansierade projektet Machining of AM components – MacAM ska göra så att fler företag vågar ta klivet till additiv tillverkning. Målet med projektet är att undersöka bearbetningsmöjligheten av materialen för att därefter skapa en guideline med rekommendationer om hur de nya superhårda AM-materialen kan bearbetas och användas. Något som länge har varit efterfrågat av industrin.

– Idag finns en stor kunskapsbrist inom slipning och efterbearbetning av AM-komponenter. Vi ser fram emot detta projekt som kommer att ge nya verktygsrekommendationer och kunskap om efterbearbetning, vilket är viktigt för industrins omställning till AM, säger Ulrik Beste, CTO VBN Components.

Fakta
MacAM (Machining of AM components) är ett 1-årigt Vinnovafinansierat projekt med en total budget om ca 1,4 miljoner kronor. Deltagande företag är 3M, Sandvik Coromant, VBN Components och Swerim.

Kontaktperson
David Franklin, koordinator och projektledare, Swerim, david.franklin [at] swerim.se, 073-057 52 80

Bildtext: David Franklin, Swerim är koordinator för MacAM.