Cupola furnace 2

Hållbara biokolbriketter revolutionerar gjuterier

22 september, 2023

Swerim har tillsammans med Volvo Powertrain, Envigas och Carbomax nått enastående framgång i uppdraget att minska utsläppen av växthusgaser i Bio4Cupola-projektet. En framgång som för oss närmare en grönare och mer hållbar framtid. Tillsammans kan vi påverka vår miljö positivt och bidra till en cirkulär ekonomi.

– Projektet nådde en anmärkningsvärd milstolpe genom att ersätta upp till 35 procent av gjuterikoksen med biokolbriketter, vilket resulterade i avsevärda minskningar av fossila koldioxidutsläpp och energi från fossil koks, berättar projektets koordinator Elsayed Mousa vid Swerim.  

Betydande milstolpe

Bio4Cupola

Resultaten av Bio4Cupola-projektet fungerar som en viktig milstolpe för att främja användningen av biokolbriketter i kupolugnar, vilket banar väg för en djupt hållbar och miljövänlig verksamhet. Den kunskap som erhållits, från labb-skala till industriell skala, ger värdefulla insikter och data för att stödja den pågående utvecklingen av hållbara alternativ för kupolugn processen.

I linje med Sveriges nationella klimatmål om att uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 har Volvogjuteriet i Skövde aktivt arbetat med en strategisk plan för att minska fossila koldioxidutsläpp. Huvudfokus har legat på att hitta lösningar för att successivt minska utsläppen. Den primära källan till utsläppen är gjuterikoks, som används som både energikälla och kolleverantör i smältningsprocessen i kupolugn vid gjuteriet.

För att möta denna utmaning, syftade Bio4Cupola-projektet till att utöka kunskapen, utveckla innovativa tillvägagångssätt och validera genomförbarheten av att delvis ersätta gjuterikoks med förnybart biokol. Projektet startade med småskaliga laboratorieexperiment och gick vidare till implementering i industriell skala, som involverade omfattande undersökningar av olika kolkällor och kompakteringstekniker.

Projektet utvecklade framgångsrikt biokolbriketter som designades specifikt och användes i en industriell kampanj som genomfördes vid Volvos Cupola ugn – kampanjen ersatte upp till 35 procent av gjuterikoks med biokolbriketter. Vilket är en oerhörd miljövinst och framgång.

Lyckat samarbete

Det treåriga projektet är finansierat av Energimyndigheten. Svenska partners har varit Swerim, Volvo Powertrain, Envigas och Carbomax. Externa partners har varit HERP (Tyskland), Verdes (Spanien), Händle (Tyskland) och Kemira (Finland).

Kontakt

Elsayed Mousa, elsayed.mouza [at] swerim.se