Tågsjömasten

Höga master klarar långvariga och extrema förhållanden

21 september, 2023

Flertalet av de master som Teracom ansvarar för börjar närma sig 60 år och det är viktigt att utvärdera deras skick för att få en uppfattning om när i framtiden det är dags att byta ut dem. Swerim har på uppdrag av Teracom Samhällsnät utfört en unik provning av den nedmonterade TV- och radiomasten Tåsjömasten.

– Eftersom masterna är höga och smala, över 300 meter, utsätts de för extrema belastningar särskilt vid hård vind, förklarar Teracoms mastspecialist. Det var därför viktigt att studera vilken kvarvarande utmattningslivslängd man kan förvänta sig efter 60 år i drift.

Förebyggande underhåll är standard

Teracom utför kontinuerligt förebyggande underhåll. Oförstörande provning gjordes för att upptäcka eventuella sprickor i Tåsjömasten, men när den revs 2020 skapade det helt andra provningsmöjligheter. Nu öppnades möjligheten att utnyttja mastens delar för mer omfattande provning och eftersom många andra master från samma tidsperiod finns i drift kan utredningen av Tåsjömasten ligga till grund för en allmän bedömning av masternas tillstånd.

Masten, byggd 1961, var en 330 meter hög fackverkskonstruktion. Den inledande FEM-beräkningen visade att den mest kritiska punkten är den utvändiga svetsen som förbinder rambenen mot flänsarna, högt uppe på den smalaste mastsidan. Swerim har därför bland annat utfört utmattningsprovning av ramben tagna högt upp i masten.

Välmående 60-åring

Fatigue testing at Swerim
Utmattningsprovning av ramben hos Swerim.  

– Det har varit spännande att få undersöka tillståndet på masten, berättar Pontus Rydgren som lett utredningen från Swerims sida. Vi försökte framkalla en utmattningsspricka med provning på den högsta beräknade belastningen, men efter 3 miljoner cykler gav vi upp. Vi kan bara konstateras att det är var en mycket pigg 60-åring.

– Det är med tillfredsställelse som Teracom konstaterar att svetsarna är i väldigt gott skick. Detta har en direkt inverkan på planerat löpande underhåll, avslutar Teracoms mastspecialist.

Fakta
Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga.

Första fotot: Tåsjömasten – 330 meter hög, innan den revs 2020.