Klara Trydell, Swerim

Lagneborgpriset 2022 till Klara Trydell

5 december, 2022

Lagneborgpriset 2022 om 25 000 kr tilldelades Klara Trydell vid Swerim för sina insatser inom verksamheten för fogningsteknik. Hon har på ett föredömligt sätt drivit och utvecklat arbetet inom Fogningscentrum som idag har 15 engagerade och nöjda medlemsföretag.

Under året har hon förutom arbetet med Fogningscentrum, till exempel genererat och startat forskningsprojekt inom svetsoxider som stimulerat nya samarbeten inom Swerim. Hon har även författat en vetenskaplig artikel inom plasmasvetsning till Welding of the World som hon presenterade på årets IIW konferens i Japan.

Klara är en forskare med stort förtroende hos både forskarkollegor och kunder – hon är en bra förebild för en forskare inom Swerim. Hon är kompetent, har integritet och det är lätt att samarbeta med henne. Dessutom är hon omtyckt samt bidrar till engagemang, driv och glädje.
________________
Lagneborgpriset
Prissumma: 25 000 kr. Delas ut en gång årligen – till en (eller flera) som på särskilt förtjänstfullt sätt, genom goda presentationer. eller resultat, bidragit till att
Swerims position förbättrats eller verksamheten utvecklats.