Lagneborgpriset 2023

Lagneborgpriset 2023 om 25 000 kr tilldelades Hans Magnusson för sina insatser inom utveckling och användning av materialmodeller (både termodynamik, kinetik och deformation) för tillämpad material och processutveckling. Samt för sitt inkluderande mentorskap av unga forskare inom många olika områden. 

Hans har byggt broar mellan industri, institut och högskolor inte bara inom Vinnovaprojekt (utnämnd till Årets brobyggare 2021) men även inom bearbetningsområdet på Swerim.

Hans är nyfiken och engagerad och vill driva och arbeta i projekt för att aldrig stanna upp i sin utveckling som forskare. Han är dessutom mycket omtyckt och har ett stort förtroende hos både kollegor och kunder. Han skapar en god atmosfär och är alltid lätt att arbeta med.

______________________________________________________
Lagneborgpriset
Rune Lagneborg som priset är uppkallat efter var metallforskare, professor i metallografi vid KTH. Han slutade på institutet 1998 efter att ha varit verksam som föreståndare på Institutet för Metallforskning under 25 år.