Malmens egen energi skapar reningsprocess

Att lyckas rena mineralisering från svavel på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt, kan vara skillnaden mellan att skapa en brytvärd malm eller låta mineralen vara kvar i berget. I en förstudie finaniserad av Vinnova har metallforskningsinstitutet Swerim visat en just en sådan metod skulle kunna vara möjlig.

–Vi har testat sig en idé som visade sig hålla bra i laboratoriemiljö. Där handlar det om gram och inte ton som i industrin.  Men på den här nivån är vi mycket nöjda, säger Mikael Larsson, affärsområdeschef hos Swerim. 

Metoden går ut på att termiskt driva ut svavlet genom så kallad rostning. 

–Vi hade en tes om att det skulle fungera genom att hetta upp koncentratet till 600–650 grader men det visade sig det skulle kräva 900 grader för att svavlet helt skulle avlägsnas. Men det är en kostnadseffektiv metod, då temperaturhöjningen drivs av den kemiska energin i malmen, konstaterar Mikael Larsson. 

Gruvbolaget Kaunis Iron i Pajala har med intresse tagit del av resultatet från förstudien. Mineraliseringen i Sahavaara i Pajala är svavelhaltig och bolaget har ansökt om miljötillstånd för rening av malmen genom så kallad flotation. Den metod som nu prövats i Swerims förstudie skulle dock kunna vara både mer kostnadseffektiv och bättre ur miljöaspekt.

–Förstudien som Swerim gjort är mycket inspirerande ur ett utvecklingspersperspektiv, säger Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron. Att kunna använda energin som malmen själv för med sig in i processen är självklart högintressant och visar en väg framåt när det handlar om målet fossilfri stålframställning. Vi kommer att jobba vidare med det här spåret.

Information

För mer information om förstudien "Svavelrening av svavelrika malmfyndigheter":

  • Mikael Larsson, Swerim, 070-335 12 38
  • Per-Erik Lindvall, Kaunis Iron, 070-373 81 63

Bildtext: Anrikningsverk vid Kaunis Iron. Foto: Kaunis Iron.
Bilder på Mikael Larsson och Per-Erik Lindvall, kontakta Margaretha Sönnergaard, sonnergaard@swerim.se