Alexander L, Swerim

Nytt LIGHTer-projekt minska vikten på komponenter

23 november, 2022

Swerim koordinerar det nya projektet ”Höghållfast stål i lättviktsdesign med svetsbaserad additiv tillverkning – HIGHLIGHT”.

Projekt HIGHLIGHT kommer drastiskt minska vikten på komponenter, med drygt 20 procent genom att använda tillverkningsmetoden WAAM (wire arc additive manufacturing) i höghållfast stål. Tillverkningsmetoden innebär minskad materialåtgång, det vill säga samma komponent kommer kräva mindre material med bibehållen eller förbättrade mekaniska egenskaper.

WAAM (wire arc additive manufacturing) är en tillverkningsmetod som kombinerar traditionell svetsning med additiv tillverkning. Den additiva processen (AM) bygger på att en metalltråd succesivt matas fram av en svets som sedan smälter metalltråden på en basplåt. Detta görs längs en bestämd kontinuerlig bana som en robot följer och resultatet blir ett objekt som består av lager på lager av applicerad smält tråd.

Smart design för viktreduceringen av konstruktioner utförs med fördel genom topologi-optimering vilket innebär att material koncentreras till objektets mest utsatta delar. Detta med den primära avsikten att minimera materialanvändningen samt att minska vikt utan att påverka hållfastheten hos objektet. Topologioptimerade objekt klarar med fördel komplicerade geometrier vilket traditionella tillverkningsmetoder har svårigheter att tillverka.

Partners

Partners är Swerim, Högskolan Väst, BAE systems och ITW Welding.

Projektets totala budget är 8 miljoner kronor och finansieras med stöd om 4 miljoner kronor från Vinnova. Projektet tillhör det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet kontakta gärna projektledare Alexander Lundstjälk, alexander.lundstjalk [at] swerim.se